Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Chọn câu trả lời đúng: Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau thì:

Câu 373254: Chọn câu trả lời đúng: Đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau thì:

A. Có thể hút hoặc đẩy nhau tùy theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu

B.  Chúng hút nhau rồi sau đó lại đẩy nhau

C.  Chúng luôn hút nhau

D. Chúng luôn đẩy nhau

Câu hỏi : 373254

Phương pháp giải:

Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì đẩy nhau, nhiễm điện trái dấu thì hút nhau.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hai vật nhiễm điện cùng dấu thì đẩy nhau, nhiễm điện trái dấu thì hút nhau.

  Do đó khi đưa hai vật đã bị nhiễm điện lại gần nhau thì chúng có thể hút hoặc đẩy nhau tùy theo chúng nhiễm điện cùng dấu hay trái dấu.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com