Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một Công ty Cổ phần May có 5 phân xưởng. Một hôm lãnh đạo nhà máy quyết định kiểm tra các đội sản xuất, bằng cách kiểm tra sản lượng của các phân xưởng. Phân xưởng số 1 và số 2, mỗi phân xưởng làm được 435 sản phẩm. Ba phân xưởng còn lại mỗi phân xưởng làm được 420 sản phẩm. Em hãy tính xem trung bình ngày hôm đó mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?  

Câu 373334: Một Công ty Cổ phần May có 5 phân xưởng. Một hôm lãnh đạo nhà máy quyết định kiểm tra các đội sản xuất, bằng cách kiểm tra sản lượng của các phân xưởng. Phân xưởng số 1 và số 2, mỗi phân xưởng làm được 435 sản phẩm. Ba phân xưởng còn lại mỗi phân xưởng làm được 420 sản phẩm. Em hãy tính xem trung bình ngày hôm đó mỗi phân xưởng làm được bao nhiêu sản phẩm?  

A. 425 sản phẩm                   

B. 415 sản phẩm           

C. 412 sản phẩm                

D. 426 sản phẩm

Câu hỏi : 373334

Phương pháp giải:

Tính số sản phẩm làm được của phân xưởng 1 và phân xưởng 2, sau đó tính số sản phẩm của ba phân xưởng còn lại. Cộng tổng số sản phẩm lại sau đó chia cho 5, ta tìm được trung bình ngày hôm đó của mỗi phân xưởng.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phân xưởng 1 và 2 làm được số sản phẩm là:

  \(435 \times 2 = 870\) (sản phẩm)

  Ba phân xưởng còn lại làm được số sản phẩm là:

  \(420 \times 3 = 1260\) (sản phẩm)

  Trung bình ngày hôm đó mỗi phân xưởng làm được là:

  \((870 + 1260):5 = 426\) (sản phẩm)

  Đáp số: 426 sản phẩm.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com