Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các phát biểu sau:

1. Tất cả các hợp chất hữu cơ đều chứa C và H

2. Hợp chất hữu cơ thường dễ cháy, dễ bay hơi

3. Tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử, công thức cấu tạo … của chúng

4. Các chất có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 được gọi là đồng đẳng của nhau

5. Các chất đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau

6. Các chất có cùng phân tử khối là các chất đồng phân

Số phát biểu đúng

Câu 373591: Cho các phát biểu sau:


1. Tất cả các hợp chất hữu cơ đều chứa C và H


2. Hợp chất hữu cơ thường dễ cháy, dễ bay hơi


3. Tính chất của hợp chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần phân tử, công thức cấu tạo … của chúng


4. Các chất có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 được gọi là đồng đẳng của nhau


5. Các chất đồng đẳng có tính chất hóa học tương tự nhau


6. Các chất có cùng phân tử khối là các chất đồng phân


Số phát biểu đúng

A. 4

B. 3

C. 2

D. 5

Câu hỏi : 373591
 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  1. sai vì một số HCHC không chứa H như CCl4

  2. đúng

  3. đúng

  4. sai, các chất có thành phần hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2 và có tính chất hóa học tương tự nhau được gọi là đồng đẳng của nhau

  5. đúng

  6. sai vì các chất có cùng công thức phân tử là các chất đồng phân

  → có 3 phát biểu đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com