Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với

Câu 373657: Saccarozơ và glucozơ đều có phản ứng với

A. dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng.

B. Cu(OH)2, t° thường.

C. thuỷ phân trong môi trường axit.

D. dung dịch Br2.

Câu hỏi : 373657

Phương pháp giải:

Lý thuyết về cacbohiđrat.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A sai, vì saccarozơ không phản ứng với AgNO3/NH3.

  B đúng, vì chúng đều có nhiều nhóm OH liền kề.

  C sai, vì glucozơ không có phản ứng thủy phân.

  D sai, vì saccarozơ không phản ứng với Br2.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com