Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

Câu 373661: Khi thuỷ phân tristearin trong môi trường axit ta thu được sản phẩm là

A. C15H31COONa và etanol.       

B. C17H35COOH và glixerol.

C. C17H33COOH và glixerol.       

D. C17H35COONa và glixerol.

Câu hỏi : 373661

Phương pháp giải:

Tristearin có công thức là (C17H35COO)3C3H5 → Sản phẩm thu được

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tristearin có công thức là (C17H35COO)3C3H5 khi thủy phân trong MT axit:

  (C17H35COO)3C3H5 + 3H2O \(\overset {{H^ + },{t^o}} \leftrightarrows \) 3C17H35COOH + C3H5(OH)3

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com