Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sáng nay chị L đã chủ động đến cơ quan thuế để kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này chị L đã:

 

Câu 373721: Sáng nay chị L đã chủ động đến cơ quan thuế để kê khai và nộp thuế đầy đủ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này chị L đã:


 

A. tuân thủ pháp luật.    

B. phổ biến pháp luật.    

C. thi hành  pháp luật.    

D. áp dụng  pháp luật.

Câu hỏi : 373721

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài học 

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  thi hành  pháp luật.    

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com