`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây của Liên hợp quốc?

Câu 374342: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào sau đây của Liên hợp quốc?

A. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của năm nước lớn.

B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

C. Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

D. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước.

Câu hỏi : 374342

Phương pháp giải:

bình luận, đánh giá

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc: Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. Bởi vì: Việt Nam luôn tôn trọng và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế. Việt Nam có đầy đủ các minh chứng về sử học để chứng minh quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các đảo và quần đảo mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông. Việc Việt Nam giải quyết vấn đề Biển Đông dựa trên nguyên tắc giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình mà Liên hợp quốc đã đưa ra là hoàn toàn phù hợp và cần được vận dụng triệt để.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com