Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các số sau, số nào chia hết cho 9:  621; 1205; 1327; 6354

Câu 374390: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9:  621; 1205; 1327; 6354

A. 621 và 6354       

B. 1205 và 621          

C. 1327 và 6354          

D. 1250 và 1327

Câu hỏi : 374390

Phương pháp giải:

Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các số chia hết cho 9 là 621 và 6354 vì số 621 có tổng các chữ số là \(6 + 2 + 1 = 9\) chia hết cho 9 và số 6354 có tổng các chữ số là

  \(6 + 3 + 5 + 4 = 18\) chia hết cho 9

  - Các số không chia hết cho 9 là 1205 và 1327 vì số 1205 có tổng các chữ số là \(1 + 2 + 0 + 5 = 8\) không chia hết cho 9 và số 1327 có tổng cá chữ số là \(1 + 3 + 2 + 7 = 13\) không chia hết cho 9

   Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com