Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau :

Câu 374391: Phát biểu nào đúng trong các phát biểu sau :

A. Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9                           

B. Một số chia hết cho 9 thì không chia hết cho 3.                           

C. Một số chia hết cho 3 thì chưa chắc chia hết cho 9.                                     

D. Một số chia hết cho 3 thì không chia hết cho 9.

Câu hỏi : 374391

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 3 và dấu hiệu chia hết cho 9.


+ Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.


+ Dấu hiệu chia hết cho 3: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3.


Lưu ý:  - Các số có tổng các chữ số không chia hết 9 thì không chia hết cho 9.


            - Các số có tổng các chữ số không chia hết 3 thì không chia hết cho 3.


            - Các chữ số chia hêt cho 3 thì chưa chắc đã chia hết cho 9.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một số chia hết cho 3 thì chưa chắc chia hết cho 9.

  Chẳng hạn như 3 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

  27 chia hết cho 3 và 2 cũng chia hết cho 9.

  Nên không thể kết luận một số chia hết cho 3 có chia hết cho 9 hay không được.

  Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3. Vì tổng các chữ số của nó chia hết cho 9 nên cũng chia hết cho 3.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com