Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm x biết \(x:9 + 2009 = 5261\)

Câu 374394: Tìm x biết \(x:9 + 2009 = 5261\)

A. \(x = 1868\)                     

B. \(x = 19686\)     

C. \(x = 29\,268\)         

D. \(x = 1486\)

Câu hỏi : 374394

Phương pháp giải:

Tìm \(\left( {x:9} \right)\) được kết quả bao nhiêu ta lấy kết quả nhân với 9 thì tìm ra \(x.\)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}x:9 + 2009 = 5261\\x:9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 5261 - 2009\\x:9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,3252\\x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 3252 \times 9\\x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 29\,268\end{array}\)

  Vậy \(x = 29\,268\).

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com