Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Số 1546 chia cho 9 được số dư là bao nhiêu?

Câu 374393: Số 1546 chia cho 9 được số dư là bao nhiêu?

A. 5                        

B. 7                     

C. 3               

D. 4

Câu hỏi : 374393

Phương pháp giải:

Một số có tổng các chữ số chia cho 9 (cho 3) dư m thì số đó chia cho 9 (cho 3) cũng dư m.


Có thể thực hiện phép chia \(1546:9\) được số dư là bao nhiêu ta chọn đáp án đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì một số có tổng các chữ số chia cho 9 dư m thì số đó chia cho 9 cũng dư m nên:

  1546 có \(1{\rm{ }} + {\rm{ }}5{\rm{ }} + {\rm{ }}4{\rm{ }} + {\rm{ }}6{\rm{ }} = 16\).

  Ta có 16 chia 9 dư 7.

  Do đó 1546 chia 9 dư 7.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com