Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho số 7653. Không làm phép tính chia, hãy cho biết số đó có chia hết cho 9 hay không? Nếu số đó không chia hết cho 9 thì dư bao nhiêu?

Câu 374400: Cho số 7653. Không làm phép tính chia, hãy cho biết số đó có chia hết cho 9 hay không? Nếu số đó không chia hết cho 9 thì dư bao nhiêu?

A. 7653 chia hết cho 9.

B. 7653 không chia hết cho 9 và 7653 chia 9 dư 2.

C. 7653 không chia hết cho 9 và 7653 chia 9 dư 1.

D. 7653 không chia hết cho 9 và 7653 chia 9 dư 3.

Câu hỏi : 374400

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9.


Lưu ý: Một số có tổng các chữ số chia cho 9 dư m thì số đó chia 9 cũng dư m.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tổng các chữ số của số đó là:

  \(7 + 6 + 5 + 3 = 21\)

  Tổng các chữ số của 7653 là 21 không chia hết cho 9 nên nó không chia hết cho 9.

  Ta có: \(21:9 = 2\)(dư 3)  nên số đã cho chia 9 dư 3.

  Vậy 7653 không chia hết cho 9 và 7653 chia 9 dư 3.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com