Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng”. Chiến dịch nêu trên là chiến dịch nào?

Câu 374561:

Bức điện của Chủ tịch Hồ Chí Minh có đoạn viết “Chiến dịch này là một chiến dịch lịch sử của quân đội ta, ta đánh thắng chiến dịch này có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng”. Chiến dịch nêu trên là chiến dịch nào?

A. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950. 

B. Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954. 

C. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.

D. Chiến cuộc Đông – Xuân 1953 – 1954.

Câu hỏi : 374561

Phương pháp giải:

giải thích

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954 có ý nghĩa quân sự và ý nghĩa chính trị quan trọng bởi vì đây là trận quyết chiến chiến lược, ta giành chiến thắng trong chiến dịch này đã buộc Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 3 nước Đông Dương và cam kết tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản của 3 nước Đông Dương.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com