Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị lớn nhất của hàm số\(y = {\cos ^2}x + 2\sin x + 2\) là:

Câu 375344: Giá trị lớn nhất của hàm số\(y = {\cos ^2}x + 2\sin x + 2\) là:

A. \(1\)

B. \(3\)

C. \(4\)

D. \(5\)

Câu hỏi : 375344
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = {\cos ^2}x + 2.\sin x + 2 = 1 - {\sin ^2}x + 2\sin x + 2 =  - si{n^2}x + 2\sin x + 3\)

  Đặt: \(\sin x = t\,\,\left( { - 1 \le t \le 1} \right) \Rightarrow y =  - {t^2} + 2t + 3\)

  Sử dụng máy tính: MODE 7: Nhập hàm số

  Start: -1, End: 1, Step: \(\dfrac{2}{{19}}\)

  \( \Rightarrow \) Quan sát giá trị cột \(f\left( x \right)\), ta thấy \(\max y = 4.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com