Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động riêng của con lắc đó là

Câu 375400:

Một con lắc đơn gồm vật nhỏ khối lượng m, dây treo có chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Tần số dao động riêng của con lắc đó là

A. \({\rm{f  =  2\pi }}\sqrt {\dfrac{{\rm{g}}}{l}} \)

B. \({\rm{f  =  }}\dfrac{{\rm{1}}}{{{\rm{2\pi }}}}\sqrt {\dfrac{{\rm{g}}}{l}} \) 

C. \({\rm{f  =  2\pi }}\sqrt {\dfrac{l}{{\rm{g}}}} \)  

D. \({\rm{f  =  }}\dfrac{{\rm{1}}}{{{\rm{2\pi }}}}\sqrt {\dfrac{l}{{\rm{g}}}} \)

Câu hỏi : 375400
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tần số dao động của con lắc đơn là: \({\rm{f  =  }}\dfrac{{\rm{\omega }}}{{{\rm{2\pi }}}}{\rm{  =  }}\dfrac{{\rm{1}}}{{{\rm{2\pi }}}}\sqrt {\dfrac{{\rm{g}}}{l}} \)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com