Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng cơ học lan truyền từ nguồn O đến M trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m/s. Phương trình sóng của nguồn O là \({u_0} = 3\cos \left( {\pi t} \right)cm\). Biết MO = 25cm. Phương trình sóng tại điểm M là:

Câu 376764:

Một sóng cơ học lan truyền từ nguồn O đến M trên một phương truyền sóng với vận tốc 1m/s. Phương trình sóng của nguồn O là \({u_0} = 3\cos \left( {\pi t} \right)cm\). Biết MO = 25cm. Phương trình sóng tại điểm M là:

A. \({u_M} = 3\cos \left( {\pi t - 0,25\pi } \right)cm\) 

B. \({u_M} = 3\cos \left( {\pi t - 0,5\pi } \right)cm\)

C. \({u_M} = 3\cos \left( {\pi t + 0,5\pi } \right)cm\)  

D. \({u_M} = 3\cos \left( {\pi t + 0,25\pi } \right)cm\)

Câu hỏi : 376764

Phương pháp giải:

Phương trình sóng tại nguồn: \({u_O} = A\cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\)


Phương trình sóng tại điểm M là:  \({u_M} = A\cos \left( {\omega t + \varphi  - \dfrac{{2\pi .OM}}{\lambda }} \right)\)

 • Đáp án : A
  (8) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}v = 1m/s = 100cm/s\\\omega  = \pi \,\left( {rad/s} \right) \Rightarrow T = \dfrac{{2\pi }}{\pi } = 2s\end{array} \right. \Rightarrow \lambda  = v.T = 200cm\)

  Phương trình sóng tại M là:

  \({u_M} = 3\cos \left( {\pi t - \dfrac{{2\pi .25}}{{200}}} \right) = 3\cos \left( {\pi t - \dfrac{\pi }{4}} \right)cm\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com