Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dao động của một vật có khối lượng 100g là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là \({{\rm{x}}_1} = 5\cos \left( {10{\rm{t}} + \dfrac{{\rm{\pi }}}{3}} \right)\left( {{\rm{cm}}} \right)\) và \({{\rm{x}}_2} = 5\cos \left( {10{\rm{t}} - \dfrac{{\rm{\pi }}}{6}} \right)({\rm{cm}})\)(t tính bằng s). Động năng cực đại của vật là

Câu 376766:

Dao động của một vật có khối lượng 100g là tổng hợp của hai dao động cùng phương có phương trình lần lượt là \({{\rm{x}}_1} = 5\cos \left( {10{\rm{t}} + \dfrac{{\rm{\pi }}}{3}} \right)\left( {{\rm{cm}}} \right)\) và \({{\rm{x}}_2} = 5\cos \left( {10{\rm{t}} - \dfrac{{\rm{\pi }}}{6}} \right)({\rm{cm}})\)(t tính bằng s). Động năng cực đại của vật là

A. 12,5 mJ.              

B. 25 mJ.           

C. 37,5 mJ.              

D. 50 mJ.

Câu hỏi : 376766

Phương pháp giải:

Động năng cực đại: \({{\rm{W}}_{d\max }} = \dfrac{1}{2}mv_{\max }^2 = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\)


Công thức tính biên độ dao động tổng hợp: \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.\cos \Delta \varphi } \)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Biên độ dao động tổng hợp:

  \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2{A_1}{A_2}.\cos \Delta \varphi } \)

  \(A = \sqrt {{5^2} + {5^2} + 2.5.5.\cos \left( {\frac{\pi }{3} - \left( { - \frac{\pi }{6}} \right)} \right)}  = 5\sqrt 2 cm = 0,05\sqrt 2 m\)

  Động năng cực đại của vật là:

  \({{\text{W}}_{d\max }} = \frac{1}{2}m{v_{{{\max }^2}}} = \frac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\)

  \( \Rightarrow {{\text{W}}_{d\max }} = \frac{1}{2}{.0,1.10^2}.{\left( {0,05\sqrt 2 } \right)^2} = 0,025J = 25mJ\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com