Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mục tiêu bao quát hàng đầu của chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là

Câu 376817: Mục tiêu bao quát hàng đầu của chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là

A. thực hiện “chiến lược toàn cầu” nhằm làm bá chủ thế giới.

B. ngăn chặn, đầy lùi, và tiến tới tiêu diệt các nước XHCN trên thế giới.

C. bắt các nước đồng minh phải lệ thuộc vào Mĩ

D. đàn áp phong trào cách mạng và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu hỏi : 376817

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 12, trang 44-45, khái quát

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mục tiêu bao quát hàng đầu của chiến tranh lạnh do Mĩ phát động là thực hiện “chiến lược toàn cầu” nhằm làm bá chủ thế giới.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com