Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Câu 377575: Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

A. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.

B. cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình, mang tính chất cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

C. cuộc cách mạng dân chủ tư sản, lật đổ chế độ phong kiến.

D. cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa điển hình nhất trên thế giới.

Câu hỏi : 377575

Phương pháp giải:

đánh giá

 • Đáp án : B
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc điển hình, mang tính chất cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

  Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com