`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

Câu 377630: Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là

A. nghiêng theo hướng tây bắc - đông nam.

B. đồi núi thấp chiếm ưu thế.

C. có nhiều khối núi cao đồ sộ.

D. có nhiều sơn nguyên và cao nguyên

Câu hỏi : 377630
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Điểm giống nhau chủ yếu của địa hình vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc là nghiêng hướng tây bắc – đông nam.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com