`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam cả trên biển và trên đất liền là

Câu 377632: Các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam cả trên biển và trên đất liền là

A. Campuchia và Trung Quốc

B. Thái Lan và Campuchia

C. Lào và Campuchia

D. Trung Quốc và Lào.

Câu hỏi : 377632
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các quốc gia có chung đường biên giới với Việt Nam cả trên biển và đất liền là Campuchia và Trung Quốc.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com