Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho tam giác \(ABC.\) Tìm tập hợp các điểm \(M\) thỏa mãn \(\left| {\overrightarrow {MB}  - \overrightarrow {MC} } \right| = \left| {\overrightarrow {BM}  - \overrightarrow {BA} } \right|.\)

Câu 379508: Cho tam giác \(ABC.\) Tìm tập hợp các điểm \(M\) thỏa mãn \(\left| {\overrightarrow {MB}  - \overrightarrow {MC} } \right| = \left| {\overrightarrow {BM}  - \overrightarrow {BA} } \right|.\)

A. Đường tròn tâm \(A,\)bán kính \(BC.\)  

B. Đường thẳng qua \(A\) và song song với \(BC.\)

C. Đường thẳng \(AB.\)                                                           

D. Trung trực đoạn \(BC.\)

Câu hỏi : 379508

Phương pháp giải:

Thu gọn các véc tơ ở đẳng thức bài cho và nhận xét.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(\left| {\overrightarrow {MB}  - \overrightarrow {MC} } \right| = \left| {\overrightarrow {BM}  - \overrightarrow {BA} } \right|\) \( \Leftrightarrow \left| {\overrightarrow {CB} } \right| = \left| {\overrightarrow {AM} } \right| \Leftrightarrow BC = AM\)

  Do đó điểm \(M\) luôn cách điểm \(A\) một khoảng \(BC\) cố định.

  Vậy \(M\) nằm trên đường tròn tâm \(A\) bán kính \(BC\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com