`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

1 cơ thể có kiểu gen AaBbDD, biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường, theo lý thuyết, cơ thể này tạo ra loại giao tử AbD với tỉ lệ là bao nhiêu?

Câu 380013: 1 cơ thể có kiểu gen AaBbDD, biết quá trình giảm phân xảy ra bình thường, theo lý thuyết, cơ thể này tạo ra loại giao tử AbD với tỉ lệ là bao nhiêu?

A. 0%

B. 25%

C. 50%

D. 100%

Câu hỏi : 380013
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cơ thể có kiểu gen: AaBbDD sẽ tạo ra 22 = 4 loại giao tử (do có 2 cặp gen dị hợp) tỉ lệ các loại giao tử bằng nhau → Giao tử AbD chiếm 25%.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com