Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là \(100V\) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức \(i = 2.\cos 100\pi t\,\,\left( A \right)\). Tại thời điểm điện áp có 50V và đang tăng thì cường độ dòng điện là:

Câu 380156:

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là \(100V\) vào hai đầu một cuộn dây thuần cảm thì cường độ dòng điện trong cuộn cảm có biểu thức \(i = 2.\cos 100\pi t\,\,\left( A \right)\). Tại thời điểm điện áp có 50V và đang tăng thì cường độ dòng điện là:

A. 1A       

B. – 1A        

C. \( - \sqrt 3 A\) 

D. \(\sqrt 3 A\)

Câu hỏi : 380156

Phương pháp giải:

Sử dụng VTLG


Mạch điện chỉ chứa cuộn cảm thuần có u sớm pha hơn i góc \(\dfrac{\pi }{2}\)

 • Đáp án : C
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đối với đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần thì điện áp hai đầu mạch luôn sớm pha hơn so với dòng điện một góc \(\dfrac{\pi }{2}\)

  Biểu diễn trên VTLG ta có:

   

  Từ VTLG ta thấy tại thời điểm u = 50V và đang tăng thì cường độ dòng điện:

  \(i =  - {I_0}.\cos \dfrac{\pi }{6} =  - 2.\dfrac{{\sqrt 3 }}{2} =  - \sqrt 3 A\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com