Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị của biểu thức: \(A = 12000:\left( {30000:500} \right)\)

Câu 380329: Tính giá trị của biểu thức: \(A = 12000:\left( {30000:500} \right)\)

A. \(A = 300\)                

B. \(A = 400\)             

C. \(A = 200\)                 

D. \(A = 100\)

Câu hỏi : 380329

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia trong ngoặc trước, rồi thực hiện phép chia tiếp theo, hoặc chia theo thứ tự từ trái qua phải.


Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}A = 12000:\left( {30000:500} \right)\\\,\,\,\,\, = 12000:\,\,\,\,\,\,\,60\\\,\,\,\,\, = 1200:6\\\,\,\,\,\, = 200\end{array}\)

  Vậy \(A = 200\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com