Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính:

Tính:

Câu 1: \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,36000:90\\\,\,\,\,\,\,28000:400\end{array}\)     


Kết quả của hai phép tính lần lượt là:   

A. 400 và 70

B. 40 và 70

C. 400 và 7

D. 4000 và 70

Câu hỏi : 380332

Phương pháp giải:

Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,36000:90 = 3600:9 = 400\\\,\,\,\,\,\,28000:400 = 280:4 = 70\end{array}\)     

  Chọn A                  

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,81000:900\\\,\,\,\,\,11200:200\end{array}\)


Kết quả của hai phép tính lần lượt là:   

A. 900 và 56

B. 90 và 560

C. 90 và 56

D. 90 và 560

Câu hỏi : 380333

Phương pháp giải:

Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,81000:900 = 810:9 = 90\\\,\,\,\,\,11200:200 = 112:2 = 56\end{array}\)

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com