Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị của biểu thức:

Tính giá trị của biểu thức:

Câu 1: \(\,\,\,\,\left( {46573 + 23427} \right):200 + 500\)                     

A. \(8500\)

B. \(8550\)

C. \(850\)

D. \(85000\)

Câu hỏi : 380347

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, sau đó thực hiện phép chia, rồi đến phép cộng.


Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\left( {46573 + 23427} \right):200 + 500\\ = \,\,\,\,\,\,\,\,\,70000\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,:200 + 500\\ = \,\,\,\,\,\,\,\,\,350 + 500\\ = \,\,\,\,\,\,\,\,\,850\end{array}\) 

  Chọn C           

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,\,\,\,\left( {24356 - 356} \right):600\)

A. \(60\)

B. \(70\)

C. \(90\)

D. \(40\)

Câu hỏi : 380348

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ trong ngoặc trước, rồi thực hiện phép chia. Áp dụng chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 để tính.  Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\left( {24356 - 356} \right):600\\ = \,\,\,\,\,24000\,\,:600\\ = \,\,\,\,\,240:6\\ = \,\,\,\,\,40\end{array}\)

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com