Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm \(x\) biết:

Tìm \(x\) biết:

Câu 1: \(\,x \times 30 = 9300\)                                

A. \(x=3100\)

B. \(x=301\)

C. \(x=31\)

D. \(x=310\)

Câu hỏi : 380339

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vận dụng chia hai số có tận cùng là chữ số 0 để tính. Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,x \times 30 = 9300\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 9300:30\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,930\,:3\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,310\end{array}\)     

  Chọn D                

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Câu 2: \(\,x \times 900 = 78300\)

A. \(x=78\)

B. \(x=87\)

C. \(x=97\)

D. \(x=79\)

Câu hỏi : 380340

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. Vận dụng chia hai số có tận cùng là chữ số 0 để tính. Khi thực hiện chia hai số có tận cùng là các chữ số 0, ta có thể cùng xóa một, hai, ba, … chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia, rồi chia như thường.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,x \times 900 = 78300\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,\,78300:900\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \,783\,:9\\\,\,\,\,\,x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 87\end{array}\)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com