Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Người ta thiết kế một bến phà như hình vẽ. Khi phà di chuyển từ bờ \(M\)  sang bờ \(N\)  với vận tốc \({v_1} = 10\left( {m/s} \right)\) theo hướng vuông góc với bờ, do nước chảy với vận tốc \({v_2} = 6\left( {m/s} \right)\) cùng phương với bờ nên phà sẽ đi theo hướng của vectơ \(\overrightarrow v \) là vectơ tổng của hai vectơ \(\overrightarrow {{v_1}} \) và \(\overrightarrow {{v_2}} \). Hãy tính vận tốc \(v\) của phà khi đi từ bờ \(M\)  sang bờ \(N.\)

Câu 382099: Người ta thiết kế một bến phà như hình vẽ. Khi phà di chuyển từ bờ \(M\)  sang bờ \(N\)  với vận tốc \({v_1} = 10\left( {m/s} \right)\) theo hướng vuông góc với bờ, do nước chảy với vận tốc \({v_2} = 6\left( {m/s} \right)\) cùng phương với bờ nên phà sẽ đi theo hướng của vectơ \(\overrightarrow v \) là vectơ tổng của hai vectơ \(\overrightarrow {{v_1}} \) và \(\overrightarrow {{v_2}} \). Hãy tính vận tốc \(v\) của phà khi đi từ bờ \(M\)  sang bờ \(N.\)


A. \(v = 16\left( {m/s} \right).\)

B. \(v = 8\left( {m/s} \right).\)    

C. \(v = 4\left( {m/s} \right).\)

D. \(v = 2\sqrt {34} \left( {m/s} \right).\)

Câu hỏi : 382099

Phương pháp giải:

Áp dụng định lý Pitago để làm bài.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(v = \sqrt {v_1^2 + v_2^2}  = 2\sqrt {34} \left( {m/s} \right).\)

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com