Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) cho các điểm \(A\left( {1;4} \right),\,\,B\left( { - 3;2} \right),\,\,C\left( { - 3; - 5} \right),\,\,M\left( {{x_M};{y_M}} \right)\) thỏa \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  - 2\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow 0 ,\) khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 382100: Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy,\) cho các điểm \(A\left( {1;4} \right),\,\,B\left( { - 3;2} \right),\,\,C\left( { - 3; - 5} \right),\,\,M\left( {{x_M};{y_M}} \right)\) thỏa \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  - 2\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow 0 ,\) khẳng định nào sau đây đúng?

A. \({y_M} = \frac{1}{4}{x_M}.\)

B. \({y_M} = \frac{1}{3}{x_M}.\)     

C. \({y_M} = 4{x_M}.\)

D. \({y_M} =  - 2{x_M}.\)

Câu hỏi : 382100

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức trung điểm.

 • Đáp án : C
  (5) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gọi \(I\) là trung điểm \(AB.\)

   \(\begin{array}{l}A\left( {1;\,\,4} \right),\,\,\,B\left( { - 3;2} \right),\,\,\,C\left( { - 3; - 5} \right),\,\,\,M\left( {{x_M};{y_M}} \right)\\ \Rightarrow I\left( { - 1;\,\,3} \right)\\ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}\overrightarrow {MI}  = \left( { - 1 - {x_M};3 - {y_M}} \right)\\\overrightarrow {AC}  = \left( { - 4; - 9} \right)\end{array} \right..\end{array}\)

  \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  - 2\overrightarrow {AC}  = \overrightarrow 0  \Leftrightarrow \overrightarrow {MI}  = \overrightarrow {AC} \)\( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 1 - {x_M} =  - 4\\3 - {y_M} =  - 9\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_M} = 3\\{y_M} = 12\end{array} \right..\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com