`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sau bầu cử Quốc hội (1/1946), ở các địa phương chúng ta đã làm gì để xây dựng chính quyền cách mạng?

Câu 382372: Sau bầu cử Quốc hội (1/1946), ở các địa phương chúng ta đã làm gì để xây dựng chính quyền cách mạng?

A. Thành lập chính quyền cách mạng ở các địa phương.

B. Thành lập tòa án nhân dân các cấp.

C. Bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, lập uỷ ban hành chính các cấp.

D. Thành lập quân đội ở các địa phương

Câu hỏi : 382372

Phương pháp giải:

sgk lich sử 12, trang 123

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau bầu cử Quốc hội (1/1946), ở các địa phương chúng ta đã tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, lập uỷ ban hành chính các cấp.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com