`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu?

Câu 383881: Đặc điểm nào dưới đây chứng tỏ dương xỉ tiến hóa hơn rêu?

A. Có thân, lá chính thức.

B. Có rễ chính thức, có mạch dẫn.

C. Chứa chất diệp lục.

D. Sinh sản bằng bào tử.

Câu hỏi : 383881
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dương xỉ tiến hóa hơn rêu, được thể hiện ở: Có rễ chính thức, có mạch dẫn. Rêu chỉ có rễ giả.

  A sai, cả 2 đều có thân, lá thật

  C sai, cả 2 đều có diệp lục

  D sai, đều sinh sản bằng bào từ

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com