`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính chất nhiệt đới ở nước ta được thể hiện rõ thông qua yếu tố nào sau đây?

Câu 385038: Tính chất nhiệt đới ở nước ta được thể hiện rõ thông qua yếu tố nào sau đây?

A. Mặt trời luôn đứng cao trên đường chân trời trong năm.

B. Chịu ảnh hưởng của gió mùa châu Á trong năm.

C. Lượng mưa hàng năm rất lớn, độ ẩm tương đối cao.

D. Tổng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ quanh năm dương.

Câu hỏi : 385038

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 9, trang 40 sgk Địa lí 12

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tính chất nhiệt đới ở nước ta được thể hiện rõ thông qua yếu tố tổng lượng bức xạ lớn, cân bằng bức xạ nhiệt quanh năm dương.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com