Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sóng ngang truyền theo trục Ox được mô tả bởi phương trình \(u = A.\cos \left( {0,02\pi x - 2t} \right)\) trong đó x được đo bằng cm, t đo bằng giây. Bước sóng đo bằng cm là:

Câu 386620: Một sóng ngang truyền theo trục Ox được mô tả bởi phương trình \(u = A.\cos \left( {0,02\pi x - 2t} \right)\) trong đó x được đo bằng cm, t đo bằng giây. Bước sóng đo bằng cm là:

A. 50                                       

B. 100                                     

C.  200                                                 

D. 5

Câu hỏi : 386620

Phương pháp giải:

Phương trình sóng tổng quát là \(u = A.\cos \left( {2\pi ft - \frac{{2\pi .x}}{\lambda }} \right)\)

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đồng nhất phương trình sóng bài cho với phương trình sóng tổng quát ta có :

  \(\frac{{2\pi .x}}{\lambda } = 0,02\pi x \Rightarrow \lambda = {100_{}}cm\) 

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com