Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai số thực x,y dương. Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 389242: Cho hai số thực x,y dương. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. \(\log \left( {x + y} \right) = \log x.\log y.\)

B. \(\log \left( {xy} \right) = \log x + \log y.\)

C. \(\log \left( {\frac{x}{y}} \right) = \log x - \log y.\)

D. \(\log {x^2} = 2\log x.\)

Câu hỏi : 389242

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức: \(\left\{ \begin{array}{l}{\log _a}xy = {\log _a}x + {\log _a}y;\;\;{\log _a}\frac{x}{y} = {\log _a}x - {\log _a}y\\{\log _{{a^n}}}x = \frac{1}{n}{\log _a}x;\;\;{\log _a}{x^m} = m{\log _a}x\end{array} \right.\) (giả sử các biểu thức xác định).

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta thấy: \(\log \left( {x + y} \right) \ne \log x.\log y\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com