Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gen B trội hoàn toàn so với gen b. Biết rằng không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1:2:1?

Câu 391625: Gen B trội hoàn toàn so với gen b. Biết rằng không có đột biến xảy ra, phép lai nào sau đây cho tỉ lệ kiểu gen là 1:2:1?

A. BB × bb.

B. BB × BB.

C. Bb × bb.

D. Bb × Bb.

Câu hỏi : 391625
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phép lai Bb × Bb → 1BB:2Bb:1bb

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com