Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để nối gen cần chuyển và thể truyền là

Câu 391636: Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để nối gen cần chuyển và thể truyền là

A. ADN pôlimeraza.

B. ARN pôlimeraza.

C. ligaza.

D. restrictaza.

Câu hỏi : 391636
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để nối gen cần chuyển và thể truyền là ligaza (SGK Sinh 12 trang 83).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com