Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây không thể sinh ra con có mắt đen?

Câu 391637: Ở người, alen A quy định mắt đen là trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt xanh. Nếu không có đột biến xảy ra, cặp vợ chồng nào sau đây không thể sinh ra con có mắt đen?

A. aa × AA.

B. Aa × Aa.

C. AA × Aa.

D. aa × aa.

Câu hỏi : 391637
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cặp vợ chồng aa × aa không thể sinh con mắt đen vì họ không có alen A, họ chỉ sinh được con mắt xanh.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com