Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở

Câu 391638: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở

A. đại Trung sinh.

B. đại Cổ sinh.

C. đại Tân sinh.

D. đại Nguyên sinh.

 

Câu hỏi : 391638
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, thú phát sinh ở kỉ Triat thuộc đại Trung sinh (SGK Sinh 12 trang 142).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com