Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong thí nghiệm giao thoa khe Young đối với ánh sáng đơn sắc \(\lambda =0,4\,\,\mu m\), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe là: 

Câu 391753: Trong thí nghiệm giao thoa khe Young đối với ánh sáng đơn sắc \(\lambda =0,4\,\,\mu m\), khoảng cách từ hai khe đến màn là 1,2 m khoảng vân đo được là 1,2 mm. Khoảng cách giữa hai khe là: 

A. 0,4 mm.

B. 0,5 mm. 

C.  0,6 mm.                                           

D.  0,7 mm.

Câu hỏi : 391753

Phương pháp giải:

Khoảng vân giao thoa: \(i=\frac{\lambda D}{a}\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khoảng vân là: \(i=\frac{\lambda D}{a}\Rightarrow a=\frac{\lambda D}{i}=\frac{0,{{4.10}^{-6}}.1,2}{1,{{2.10}^{-3}}}={{4.10}^{-4}}\,\,\left( m \right)=0,4\,\,\left( mm \right)\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com