Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi nói về quá trình nguyên phân bình thường của một tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 396407: Khi nói về quá trình nguyên phân bình thường của một tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tạo hai tế bào con có bộ nhiễm sắc thể khác nhau.

B. Cuối kì sau, nhiễm sắc thể tồn tại trạng thái kép.

C. Gồm một lần phân bào với hai lần nhân đôi của NST.

D. Có thời gian ngắn hơn pha G1 của kì trung gian.

Câu hỏi : 396407
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phát biểu đúng về quá trình nguyên phân bình thường của một tế bào là : D

  A sai, nguyên phân tạo 2 tế bào có bộ NST giống nhau

  B sai, cuối kì sau, các NST tồn tại ở trạng thái đơn.

  C sai, gồm 1 lần phân bào và 1 lần nhân đôi NST.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com