Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Xét các loài thực vật: ngô, xương rồng, mía. Khi nói về quang hợp ở các loài này, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 396569: Xét các loài thực vật: ngô, xương rồng, mía. Khi nói về quang hợp ở các loài này, phát biểu nào sau đây đúng?

A. Ở cùng nồng độ CO2, cả 3 loài này đều có cường độ quang hợp giống nhau.

B. Pha tối của cả 3 loài cây này đều có chu trình Canvin và chu trình C4.

C. 3 loài này đều có pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch.

D. Ở cùng cường độ ánh sáng, cả 3 loài này đều có cường độ quang hợp như nhau.

Câu hỏi : 396569
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Mía và ngô là cây C4; xương rồng là cây CAM

  Phát biểu đúng là B

  A sai, do điểm bù CO2 của ngô, mía (cây C4) thấp nên cường độ quang hợp sẽ cao hơn cây xương rồng (thực vật CAM)

  C sai, ở cây mía và cây ngô có pha tối xảy ra ở tế bào thịt lá và tế bào bao bó mạch, còn pha tối của cây xương rồng xảy ra ở tế bào thịt lá (nhu mô).

  D sai, ở cùng 1 cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp của các cây là khác nhau.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com