Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Mạch RL có điện trở thuần R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm có \(L = \dfrac{1}{\pi }\,\,H\) được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số trong mạch là 50 Hz. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch điện là 50 V, hãy tính công suất trong mạch khi đó

 

Câu 399686:

Mạch RL có điện trở thuần R = 50 Ω, cuộn dây thuần cảm có \(L = \dfrac{1}{\pi }\,\,H\) được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số trong mạch là 50 Hz. Nếu hiệu điện thế hai đầu mạch điện là 50 V, hãy tính công suất trong mạch khi đó


 

A. 20 W     

B.  10 W 

C. 100 W 

D.  25 W

Câu hỏi : 399686

Phương pháp giải:

Cảm kháng của cuộn dây: \({Z_L} = 2\pi fL\)


Cường độ dòng điện: \(I = \dfrac{U}{{\sqrt {{R^2} + {Z_L}^2} }}\)


Công suất của mạch điện: \(P = {I^2}R\)

 • Đáp án : B
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cảm kháng của cuộn dây là: \({Z_L} = 2\pi fL = 2\pi .50.\dfrac{1}{\pi } = 100\,\,\left( \Omega  \right)\)

  Cường độ dòng điện là: \(I = \dfrac{U}{{\sqrt {{R^2} + {Z_L}^2} }}\)

  Công suất của mạch điện là: \(P = {I^2}R = \dfrac{{{U^2}R}}{{{R^2} + {Z_L}^2}} = \dfrac{{{{50}^2}.50}}{{{{50}^2} + {{100}^2}}} = 10\,\,\left( W \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com