Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hình vẽ sau:

 

Hãy cho biết bộ phận được đánh dấu là gì:

Câu 400321: Cho hình vẽ sau:


 


Hãy cho biết bộ phận được đánh dấu là gì:

A. Túi bào tử

B. Bào tử

C. Nguyên tản

D. Cây non

Câu hỏi : 400321
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Túi bào tử là những nốt nhỏ nằm ở mặt sau của lá cây dương xỉ.

  + Bào tử có kích thước nhỏ, không nhìn thấy bằng mắt thường.

  + Đặc trưng của cây dương xỉ là nguyên tản hình tim giống như trên hình.

  - Vậy đáp án đúng là C.

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com