Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo nguồn gốc  hình thành, địa hình khu vực đồng bằng nước ta gồm các loại:

Câu 408988: Theo nguồn gốc  hình thành, địa hình khu vực đồng bằng nước ta gồm các loại:

A. Đồng bằng ven biển và đồng bằng châu thổ

B. Tam giác châu và đồng bằng ven biển.

C. Đồng bằng châu thổ và bán bình nguyên.

D. Đồng bằng ven biển và tam giác châu

Câu hỏi : 408988

Phương pháp giải:

Xem kiến thức mục: khu vực đồng bằng (trang 33 sgk Địa 12)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khu vực đồng bằng nước ta chia làm 2 loại: đồng bằng châu thổ do phù sa sông ngòi bồi đắp (ĐBSH và ĐBSCL)  và đồng bằng ven biển chủ yếu do phù sa biển bồi đắp (ĐB duyên hải miền Trung).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com