Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Gió mùa mùa hạ có tính chất:

Câu 409016: Gió mùa mùa hạ có tính chất:

A. Lạnh và khô.

B. Lạnh và ẩm

C. Nóng và khô

D. Nóng và ẩm

Câu hỏi : 409016

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức mục: gió mùa (trang 41 sgk Địa 12)

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Gió mùa mùa hạ có tính chất nóng ẩm và gây mưa lớn.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com