Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hướng thổi chiếm ưu thế của Tín phong Bắc bán cầu từ dãy Bạch Mã trở vào nam từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là

Câu 409017: Hướng thổi chiếm ưu thế của Tín phong Bắc bán cầu từ dãy Bạch Mã trở vào nam từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau là

A. đông bắc

B. tây bắc

C. tây nam.

D. đông nam.

Câu hỏi : 409017

Phương pháp giải:

Xem lại kiến thức mục: gió mùa (trang 41 sgk Địa 12)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vào mùa đông (tháng 11 – 3), từ dãy Bạch Mã trở vào nam, Tín phong Bắc bán cầu cũng thổi theo hướng đông bắc và chiếm ưu thế.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com