Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đạo hàm của hàm số \(y = {3^{{x^3} + 2}}\) là

Câu 409234: Đạo hàm của hàm số \(y = {3^{{x^3} + 2}}\) là

A. \(y' = {x^2}{.3^{{x^3} + 3}}.\ln 3\).

B. \(y' = {3^{{x^3} + 2}}.\ln 3\).

C. \(y' = 3{x^2}{.3^{{x^3} + 2}}\).

D. \(y' = 3{x^2}.({x^3} + 2){.3^{{x^3} + 1}}\).

Câu hỏi : 409234

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: \(\left( {{a^u}} \right)' = u'.{a^u}.\ln a\).

 • Đáp án : A
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}y' = \left( {{x^3} + 2} \right)'{.3^{{x^3} + 2}}.\ln 3\\\,\,\,\,\,\, = 3{x^2}{.3^{{x^3} + 2}}.\ln 3\\\,\,\,\,\,\, = {x^2}{.3^{{x^3} + 3}}.\ln 3\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com