Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở đại nào?

Câu 410148: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở đại nào?

A. Đại Tân sinh

B. Đại Trung sinh

C. Đại Cổ sinh

D. Đại Nguyên sinh

Câu hỏi : 410148
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, chim và thú phát sinh ở đại Trung sinh.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com