Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 - 1924 có ý nghĩa

Câu 410797:

Hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 - 1924 có ý nghĩa

A. chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam.

B. góp phần vào việc tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam.

C. bước đầu chuẩn bị về tư tưởng, tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam.

D. trực tiếp chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời một chính đảng vô sản ở Việt Nam.

Câu hỏi : 410797

Phương pháp giải:

Đánh giá.

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Đáp án A lựa chọn vì hoạt động cứu nước của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1921 – 1924 đã chuẩn bị về tư tưởng, chính trị cho sự ra đời của một chính đảng vô sản ở Việt Nam.

  - Đáp án B loại vì con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc đã được Nguyễn Ái Quốc tìm thấy năm 1920.

  - Đáp án C, D loại vì đến năm 1925 thì Nguyễn Ái Quốc mới thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên – bước đầu chuẩn bị về tổ chức cho sự ra đời của Đảng.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com